AED-reanimatiecursussen 2022

In samenwerking met het Dorpshuis te Asch organiseert de EHBO vereniging Beusichem Zoelmond ieder jaar AED en reanimatiecursussen (één avond) voor iedereen die het belangrijk vindt om te kunnen helpen wanneer iemand een circulatiestilstand krijgt.

U leert met een AED-apparaat omgaan en hoe u moet reanimeren. Ook voor een opfristraining bent u van harte welkom op deze les.

Cursusinformatie

De eerstvolgende training wordt gegeven op 9 juni 2022. De cursusavond duurt van 20:00 tot 22:30 uur in Dorpshuis Asch, Kerkstraat 9 te Asch.

Na het succesvol doorlopen van deze cursus krijgt u een certificaat dat twee jaar geldig is. Het is echter raadzaam om jaarlijks een herhalingsavond te volgen om uw kennis op peil te houden.

De kosten voor de basistraining bedragen € 45,50. Voor de opfristraining zijn deze € 27,50. Dit is inclusief lesmateriaal, een kopje koffie/thee en het certificaat.

Informeer van tevoren bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten vergoedt. De meeste zorgverzekeraars vergoeden deze kosten geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van uw polis. De moeite waard om dit na te gaan.

Het aanmeldingsformulier vind je hier. Vul het formulier volledig in en druk daarna op "Versturen".